Waarheid Goedheid Schoonheid

Mascha van Damme en Ton van Schaik

Waarheid Goedheid Schoonheid. De Utrechtse neogotiek, Alfred Tepe en het St. Bernulphusgilde.

Deze publicatie verscheen naar aanleiding van het Jaar van het religieus erfgoed in 2008. Naast een essay over het Bernulfusgilde en een korte biografie van Tepe, worden kort zes kerken besproken: Jutfaas (1875), Schalkwijk (1879), Vinkeveen (1883), IJsselstein (1887), Utrecht en Maarssen.

Het Bernulphusgilde werd in 1869 opgericht door Gerardus Wilhelminus van Heukelum (1834-1910). Deze priester was destijds kapelaan van de Sint-Catharinakathedraal te Utrecht. Hij had uitgesproken ideeën over kerkelijke kunst én werd in 1868 artistiek adviseur van aartsbisschop Andreas Schaepman. Van Heukelums vereniging bestond vooral uit geestelijken en kunstenaars, die met lezingen, publicaties en excursies de christelijke kunst wilde propageren. Van Heukelum trok Alfred Tepe aan vanuit Duitsland en haalde hem over om naar Utrecht te verhuizen. Tepe werd de architect van het Bernulphusgilde. Na Pierre Cuypers is Alfred Tepe de architect met de meeste neo-gotische kerken op zijn naam, ruim 70, en daarnaast nog diverse andere katholieke bouwwerken, waarvan een belangrijk deel in het aartsbisdom Utrecht staat. Veel van Tepe’s kerken hebben dusdanige afmetingen dat ze de bijnaam ‘kathedraal’ kregen, al waren ze dat officieel niet.

Uitgave: Landschap Erfgoed Utrecht 2008

Posted on augustus 17, 2014 at 1:58 pm

Geen reacties