Rietveldprijs 2009

Mascha van Damme & Catja Edens (red.), Indira van ‘t Klooster, Mark Hendriks

De Stichting Rietveldprijs beoogt de bevordering van de kwaliteit van de gebouwde omgeving in Utrecht. Daartoe reikt zij elke twee jaar de Rietveldprijs uit aan de ontwerper die de belangrijkste bijdrage heeft geleverd aan de stad. Een onafhankelijke jury bepaalt de winnaar aan de hand van de Utrechtse bouwproductie van de afgelopen twee jaar. De jury bestond dit jaar uit ir. Dirk Sijmons (H+N+S Landschapsarchitecten), Olof van de Wal (KEI kenniscentrum stedelijke vernieuwing), Dorte Kristensen (Atelier Pro architecten) en Henk Scholten (AAS architecten Groningen).

De nieuwste editie van de Rietveldprijs is op 15 november 2009 uitgereikt aan de ontwerpers van het stedenbouwkundige plan voor het bedrijventerrein Papendorp. Tegelijk met de uitreiking van de prijs verschijnt er een publicatie bij uitgeverij THOTH. Deze publicatie bevat het juryrapport geschreven door Olof van de Wal, en een foto-essay van de geselecteerde projecten door Eddo Hartmann. Verder besteedt deze uitgave bijzondere aandacht aan de prijswinnaar aan de hand van een essay over de rol van landschapsarchitectuur in de stad door Mark Hendrik en een essay over supervisie en regie op architectonische en stedenbouwkundige kwaliteit in Utrecht door Indira van ’t Klooster.

Posted on oktober 5, 2014 at 1:38 pm

Geen reacties