Puntenburg, restauratie en herbestemming 2005-2009

Mascha van Damme

Het gebouw aan de Laan van Puntenburg 2 werd in 1939 opgericht als huishoudschool in opdracht van de Vereniging De Utrechtse Huishoudschool. Het schoolgebouw werd in 1941, midden in de Tweede Wereldoorlog, in gebruik genomen. Architect ir H.F. Mertens, vooral bekend van Pastoe-meubelen en het hoofdkantoor van Unilever in Rotterdam, heeft de school ontworpen met een moderne, strake vormgeving. De bouwstijl houdt het midden tussen de Nieuwe Zakelijkheid en het functionalisme.

Een huishoudschool bood jongedames de gelegenheid om zich in de kookkunst te bekwamen en zich voor te bereiden op hun traditionele rol als huisvrouw. De school leidde daarnaast meisjes uit de arbeidersstand op tot degelijke huishoudsters of dienstboden. Het huishoudonderwijs voorzag hen dus van een vak, waarmee zij in hun eigen onderhoud konden voorzien. De meisjes kregen onderwijs in koken, huishouden, voedingsleer en andere basisvaardigheden die bij het huishouden van pas kwamen, zoals handwerken en het bijhouden van een huishoudboekje.

Deze uitgave verscheen ter gelegenheid van de afronding van de restauratie en de nieuwe ingebruikname van de voormalige huishoudschool aan de Laan van Puntenburg in Utrecht. De voormalige Industrie- en Huishoudschool is geschikt gemaakt voor modern onderwijs. Het lukt niet altijd om een herbestemming zo mooi te laten aansluiten op de oorspronkelijke functie. Naar aanleiding van deze publicatie verscheen een artikel in tijdschrift MONUMENTEN

Uitgave: Van Hoogevest Architecten 2009

Posted on oktober 5, 2014 at 11:18 am

Geen reacties