Landgoed Wielbergen

Wielbergen en de familie Brantsen.
De lotgevallen van een landgoed en Victoriaans landhuis in Angerlo

Theo Kralt, Mascha van Damme, Bierens- de Haan (e.a.)

De familie Brantsen bezat een groot aantal landgoederen in Gelderland en onderhield intensieve contacten met familieleden en aanverwante families. Van de laatste bewoner Vivian J.T.L. baron Brantsen werden in 2006 achttien fotoalbums teruggevonden uit de periode 1892-1919. Deze foto’s zijn als illustraties gebruikt voor dit boek en geven een prachtig beeld van de familie in de beschreven periode.

Huis Wielbergen in Angerlo bij Doesburg is een van oorsprong negentiende-eeuwse, vrijstaande villa op een middeleeuws landgoed in een kromming aan de IJssel. Het huis werd ontworpen door de architect Lucas Hermanus Eberson (1822-1889) voor de familie Brantsen en was indentiek aan het jachthuis bij kasteel Zijpendaal, dat in in 1872 opdracht van dezelfde familie werd gebouwd. Beide gebouwen laten zich tegenwoordig alleen door historisch beeldmateriaal vergelijken, want het jachthuis van Zijpendaal werd in 1957 afgebroken. Huis Wielbergen daarentegen werd het afgelopen deccenium grondig gerestaureerd en opnieuw bewoonbaar gemaakt door Van Hoogevest Architecten.

Landgoed Wielbergen maakt sinds de jaren zestig deel uit van de Stichting Philadelphia Zorg. In 2003 kreeg Van Hoogevest Architecten de opdracht voor herstel van het huis en nieuwbouw op het omringende terrein. Om het huis goed te kunnen restaureren en reconstrueren, en de nieuwbouw op verantwoorde wijze op het landgoed in te passen, werd architectuur- en bouwhistorisch onderzoek verricht door bureau voor architectuurhistorie Kariatiden van Van Hoogevest Architecten. De historische gegevens die het onderzoek opleverde, lagen ten grondslag aan het restauratieplan én aan het artikel van Mascha van Damme Huize Wielbergen, een creatie van architect L.H. Eberson (1822-1889). Dit verhaal plaatst de bouw van het landhuis in een breder architectuurhistorisch kader, schetst de historische achtergronden en de bouwgeschiedenis van het huis, en beschrijft tenslotte de restauratie en herontwikkeling van het landgoed.

Uitgave: Waanders 2008

Posted on oktober 5, 2014 at 11:31 am

Geen reacties