kasteel Beverweert

Voorafgaand aan de in 2009 afgeronde cascorestauratie en vooruitlopend op een interieurrestauratie heeft Kariatiden, het bureau voor architectuurhistorie van Van Hoogevest Architecten de architectuurgeschiedenis, van het kasteel en het koetshuis onderzocht. Het onderzoek was er mede op gericht om verbouwingsgegevens uit de periode van baron van Heeckeren te achterhalen, omdat naast de middeleeuwse delen ook het negentiende-eeuwse aanzien een hoge monumentwaarde heeft. Voor een zorgvuldige inpassing van de geplande nieuwbouw in het waardevolle landschap van buitenplaats Beverweert deed Kariatiden onderzoek naar de historische ontwikkeling van het landgoed.

Tot een grootscheepse verbouwing in de eerste helft van de negentiende eeuw was kasteel Beverweert bij Werkhoven een uitgebreid middeleeuws kasteelcomplex met een voorburcht en verschillende bijgebouwen omgeven door een dubbel grachtenstelsel. Tussen de illustere adellijke bouwheren die bijdroegen aan het rijke uiterlijk van het kasteel scharen zich graaf Willem van Nassau (1554-1618) en prins Maurits van Oranje-Nassau (1567-1625). In 1831 erfde Hendrik Jacob Carel Johan baron van Heeckeren van Enghuizen (1785-1862) het kasteel van zijn vader en liet hij het flink verbouwen. In opdracht van baron van Heeckeren werd het middeleeuwse uiterlijk van het kasteel omgevormd tot een modern ogend, regelmatig landhuis. De negentiende-eeuwse metamorfose van het kasteel wordt toegeschreven aan de Utrechtse architect Christiaan Kramm (1797-1875).

Het onderzoek resulteerde in een lijvig rapport. Over het interieur van kasteel Beverweert verscheen een artikel in Kastelen Katern 25(2009), een uitgave van de Nederlandse Kastelen Stichting.

Posted on oktober 5, 2014 at 12:19 pm

Geen reacties