Het begint met wonen

Het begint met wonen / it starts with housing

Mascha van Damme, Bas Haring, Lex Pouw en Roel Steenbeek

Woningcorporatie Ymere in de loop van haar bestaan een ruime hoeveelheid monumenten in bezit gekregen. Het werkterrein van Ymere lag lange tijd voornamelijk in Amsterdam en recent ook in Almere. Na de fusie met Woonmaatschappij in 2008 werd dit uitgebreid met Haarlem, Haarlemmermeer en Haarlemmerliede. De afgelopen eeuw werd de geschiedenis van Ymere gekenmerkt door fusies en overnames van woningcorporaties en woningbouwverenigingen die aan de bakermat stonden van de sociale woningbouw. Soms nam ze alleen het huizenbezit over. Maar er werd in opdracht ook een groot woningbestand gebouwd waarvan inmiddels ook een deel tot monument is verklaard. Deze monumenten zijn soms van belang wegens hun schoonheid en architectonische waarde, maar vaker door hun cultuurhistorische waarde. Het verhaal van deze monumenten representeert een belangrijk deel van de geschiedenis van de volkshuisvesting in de noordelijke Randstad.

De geschiedenis van Ymere loopt parallel aan de ontwikkelingen in de volkshuisvesting. Deze geschiedenis wordt verteld in het artikel Sociaal bouwen – monumentaal wonen van Mascha van Damme aan de hand van voorbeelden uit het monumentale woningbestand van Ymere. Een fotoserie van Janine Schrijver brengt het werkgebied in beeld. Na de geschiedenis en de ontwikkeling van het huizenbezit volgen geordend op postcode de indrukwekkende hoeveelheid monumenten, met per monument een of meer foto’s, en soms een korte beschrijving.

Uitgave: THOTH 2008

Posted on oktober 5, 2014 at 11:27 am

Geen reacties