Bouwstromen 1850-1940

In 2002 vond het onderzoek ‘Bouwstromen in de 19e en 20ste eeuw’ plaats, in opdracht van de toemalige Rijksdienst voor de Monumetenzorg (nu RCE) in samenwerking met de Universiteit Leiden, en onder leiding van van prof. dr. Dirk de Vries.

Het onderzoek richtte zich op het veranderende materiaalgebruik in de periode 1850-1940, met als onderzoeksobjecten de gebouwen die middels het Besluit rijkssubsidiëring grootschalige restauraties (Brgr) werden gerestaureerd, zoals kasteel De Haar, de Van Nelle fabriek, de Willibrorduskerk in Utrecht, en nog een twintigtal andere ‘Kanjers’. Het onderzoek resulteerde in een publicatie in het bulletin KNOB over het verschil in materiaalgebruik tussen de bouwmeesters Pierre Cuypers en Alfred Tepe, beide vertegenwoordigers van de neogotische stijl.

Foto: Detail van de voordeur van Kasteel De Haar

Posted on augustus 17, 2014 at 2:00 pm

Geen reacties