MASHED WORLD – ART & ARCHITECTURE

Mashed world – art & architecture is het bureau van architectuurhistoricus Mascha van Damme. Met haar uiteenlopende werkzaamheden richt zij zich op de gebouwde omgeving, van het individuele gebouw tot het stedelijke, suburbane en landelijke gebied, van de architectonische hoogtepunten in het centrum tot de rafelranden van de stad. Een stad is altijd in beweging en gelukkig nooit af. Ook bestaande gebouwen worden steeds aan een nieuwe gebruiker of functie aangepast. Mashed world- art & architecture doet onderzoek, geeft advies en schrijft (kritisch) over de dynamiek van steden en gebieden, en over bestaande en nieuwe gebouwen in hun omgeving. De publicaties richten zich vaak op de vakwereld, maar vaak ook op een breed publiek, want iedereen heeft met architectuur te maken. De stad ligt immers op straat en architectuur hangt niet boven de bank of aan de muur van een museum. Het onderzoek richt zich op cultuur-, bouw- en architectuurhistorie, het advies op waardestellingen, functieverandering, herbestemming en transformaties in de stad en in het buitengebied.
ndsm_loods_-_middeldichterwijk_-_havenloods_-_middel

MASCHA VAN DAMME

uitreiking_jaarboek_architectuur_20080423_-_laagMascha van Damme werkt sinds 1999 voor verschillende werkgevers en opdrachtgevers, waaronder het Nederlands Architectuurinstituut (NAi), de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Provincie Gelderland, Stadsherstel Utrecht, Hylkema Consultants en een aantal architectenbureaus. Zo deed zij drie jaar lang uiteenlopend onderzoek voor het bureau voor architectuurhistorie Kariatiden van Van Hoogevest Architecten. Zes jaar lang was de inhoudelijk en beleidsmedewerker bij architectuurcentrum Aorta.
Naast haar freelance activiteiten is zij werkzaam voor Het Oversticht als adviseur Ruimtelijk Kwaliteit/Erfgoed. Onderzoek, advies en publicaties op het gebied van architectuur, stedenbouw en cultuurhistorie vormen de hoofdmoot van haar werkzaamheden. Tevens doet zij onderzoek op het gebied van architectuur- en cultuurhistorie voor waardestellingen, herbestemming en restauraties van monumentale gebouwen. Zij is lid van de Vereniging Nederlandse Kunsthistorici (VNK).

Het uitdragen van kennis en onderzoeksgegevens door middel van publicaties, lezingen, rondleidingen, tentoonstellingen, cursussen en debatten loopt als een rode draad door haar werkzaamheden. Zij heeft verscheidene artikelen en boeken op haar naam staan en publiceert in tijdschriften, waaronder ArchitectuurNL en Tijdschrift Monumenten. Zij maakt deel uit van de redactie van Post Planjer, het Utrechtse bulletin voor architectuur en stedenbouw, het bestuur van de Rietveldprijs en Stichting Bouwhistorie Utrecht (STABU). In januari 2010 trad zij toe tot de monumentenkamer van de gemeente Hilversum.

drs. Mascha van Damme (Rotterdam, 1969) haalde in 1994 haar doctoraal Kunstgeschiedenis en Archeologie aan de Universiteit Utrecht met specialisatie architectuurgeschiedenis en het bijvak Restauratiekunde aan de TU Delft. Na een stage bij het Projectbureau Industrieel Erfgoed van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg (nu RCE), deed zij daar in 2002 onderzoek naar materiaalgebruik bij jonge monumenten. Daarnaast volgde ze enkele cursussen Monumentenzorg in Praktijk (Gemeentelijke Monumentenbeleid, Hergebruik Industrieel erfgoed en Cultuurhistorie en het bestemmingsplan).